SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Z uporabo te spletne strani (v nadaljevanju “spletno mesto”), sprejemate spodnje Pogoje uporabe. Vabimo vas, da si jih skrbo preberete.

Ker se lahko ti Pogoji uporabe spremenijo kadar koli, brez predhodnega obvestila, vas vabimo, da jih redno spremljate.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Skupina Legrand ima v lasti, si pridržuje in ohranja vse lastninske pravice, zlasti intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami za to spletno mesto in njegovo vsebino. Blagovne znamke, navedene na tej spletni strani (neizčrpen seznam: Legrand ©, Céliane ™, Mosaic ™, Plexo ™ itd.), so zaščitene blagovne znamke.

Ti pogoji uporabe ne pomenijo prenosa kakršnih koli pravic intelektualne lastnine, povezanih s spletnim mestom, tako glede strukture kot vsebine spletnega mesta.

Vsakršno predstavljanje ali reprodukcija, delno ali v celoti, za namene, ki niso za vašo osebno in zasebno uporabo v nekomercialne namene, na katerem koli mediju ali v katerem koli postopku, je strogo prepovedano brez pisnega dovoljenja Skupine Legrand ali njenih predstavnikov. Vsaka kršitev te avtorske pravice bi tako pomenila ponarejanje.

Izrecno se zavezujete, da vaša uporaba spletnega mesta na noben način ne bo posegala v pravice Skupine Legrand.

OSEBNI PODATKI

Skupina Legrand obdeluje vaše osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi. V pogojih za obdelavo podatkov si lahko ogledate v razdelku »Pravilnik o zasebnosti podatkov«.

JAMSTVA IN ODGOVORNOST

Glede na značilnosti internetnega omrežja za uporabo spletnega mesta izjavljate, da se dobro zavedate in prevzemate tveganja, ki izhajajo neposredno ali posredno iz razpoložljivosti in prenosa podatkov preko tega omrežja.

Čeprav se Skupina Legrand po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti zanesljivo vsebino, je možno kljub skrbnosti pri njenem delovanju na tem spletnem mestu najti nekaj napak. Pod nobenim pogojem Skupina Legrand ne more biti odgovorna za neposredno ali posredno škodo, ki je posledica dostopa do tega spletnega mesta ali uporabe informacij, ki jih vsebuje (npr. Napake, opustitve, nedostopnost, izguba podatkov, škoda, uničenje ali virusi, ki bi lahko vplivali na uporabniško informacijsko opremo). . Zato vas pozivamo, da opravite vse potrebne preglede in redno posodabljate spletno mesto.

Skupina Legrand ne odgovarja posebej za viruse, ki bi lahko bili prisotni na spletnem mestu, ali katero koli drugo škodljivo programsko opremo (črvi, trojanski programi, vohunska programska oprema ...). V zvezi s tem se zavezujete, da boste sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe. Zato potrjujete, da uporabljate spletno mesto na lastno izključno odgovornost in ste vabljeni, da opravite vse potrebne preglede. Zlasti vi ste odgovorni za nastavitev ali zagotovitev uporabe osebnega zavarovanega računalniškega omrežja, pa tudi za pravilno tehnično konfiguracijo priključne omarice, povezane z vašim ponudnikom internetnih storitev in drugih naprav, kot je oprema za brezžični dostop (WIFI , 4G, 5G…).

Skupina Legrand ne odgovarja za kakršne koli prekinitve dostopa do spletnega mesta. Poleg tega lahko Skupina Legrand po lastni presoji začasno ali za nedoločen čas prekine dostop do spletnega mesta. Da bi zagotovili učinkovitost in varnost storitev, si pridržujemo pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremenimo tehnične značilnosti naših storitev.

Skupina Legrand ali njeni partnerji v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, v nobenem primeru ne odgovarjajo za posredno škodo, posledično škodo, izgubljeni dobiček ali škodo zaradi izgube podatkov ali izgube iz poslovanja zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali njegove vsebine, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, malomarnosti, odškodninski odgovornosti, strogi odgovornosti ali kateri koli drugi podlagi in ali je bila Skupina Legrand obveščena o možnosti takšne škode ali ne.

V primeru višje sile (kot na primer prekinitev povezav in / ali oskrbe z električno energijo) si Skupina Legrand pridržuje pravico do prekinitve ali začasne prekinitve delovanja spletnega mesta. Višja sila začasno ustavi obveznosti Skupine Legrand za ves čas trajanja višje sile.

Izrecno se razume, da se poleg primerov višje sile štejejo tudi primeri, ki jih v EU državah običajno določa zakon in sodna praksa, požari, nevihte, strele, stavke, poplave, potresi, epidemije, teroristični napadi, eksplozije, vojne, vojaške operacije ali civilne motnje, motnje v prevoznih sredstvih ali nabavi, pomanjkanje oskrbe z energijo, računalniški virusi, električni in elektromagnetni pojavi, ki motijo mobilna omrežja, kakršni koli zakonodajni ali regulativni ukrepi v zvezi s spletno stranjo, v celoti ali delno, zlasti tisti ki jih naloži organizacija ali nacionalni ali mednarodni organ, kakor tudi kakršne koli spremembe teh in na splošno kateri koli dogodek, ki zahteva ustavitev spletnega mesta zaradi lokalnih ali nacionalnih načrtov za vzdrževanje kontinuitete telekomunikacijskih storitev.

Vsebina spletnega mesta

Čeprav si Skupina Legrand po najboljših močeh prizadeva zagotoviti zanesljivo vsebino, se kljub skrbnosti pri izbiri besedila in objavljanju fotografij lahko v informacijah na tej spletni strani pojavi nekaj napak. Pod nobenim pogojem Skupina Legrand ne more biti odgovorna za neposredno ali posredno škodo, ki je posledica dostopa do spletnega mesta ali uporabe informacij, ki so na njem (npr. napake, opustitve, nedostopnost, izguba podatkov, škoda, uničenje ali virusi, ki bi lahko vplivali na uporabniško opremo IT). Zato se uporabnik strinja, da te podatke uporablja izključno na svojo odgovornost in je pozvan, da opravi vse potrebne preglede.

Hipertekstne povezave

Skupina Legrand nima nadzora nad vsebino spletnih mest / aplikacij tretjih oseb. Skupina Legrand in njene podružnice tako formalno zanikajo kakršno koli odgovornost za vsebino povezanih spletnih mest / aplikacij. Te povezave so na voljo uporabnikom spletnega mesta / aplikacij Skupine Legrand ali spletnih mest / aplikacij njegovih hčerinskih družb ali povezanih subjektov kot storitev. Odločitev o aktiviranju povezav je izključno na uporabnikih interneta. Upoštevajte, da za nepovezana spletna mesta / aplikacije veljajo njihovi lastni pogoji uporabe.

Skupina Legrand izvaja ukrepe za zagotovitev varnosti osebnih podatkov, zbranih na spletnem mestu. Skupina Legrand želi uporabnike opozoriti na morebitna tveganja v zvezi z zaupnostjo podatkov, povezano z uporabo interneta.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI

Skupina Legrand vam podeljuje pravico do dostopa do spletnega mesta in njegove uporabe. Oprema in druge fizične zmogljivosti, zlasti stroški telekomunikacij, potrebni za dostop do spletnega mesta, so izključno vaša odgovornost.

Skupina Legrand izvaja ukrepe za zagotovitev varnosti osebnih podatkov, zbranih na spletnem mestu. Skupina Legrand želi uporabnike opozoriti na morebitna tveganja v zvezi z zaupnostjo podatkov, povezano z uporabo interneta.

To spletno mesto lahko uporabljate samo v skladu s temi Pogoji uporabe, v vsakem primeru pa lahko to spletno mesto uporabljate samo za zakonite namene, torej v skladu z vso veljavno zakonodajo, predpisi in prakso v državah EU ali državi, v kateri dostopate do spletnega mesta.

Še posebej, se strinjate da:

•    ne objavljate, pošiljate ali distribuirate kakršnih koli škodljivih, obscenih, obrekljivih ali nezakonitih informacij na tej spletni strani iz nje,
•    ne uporabljate te spletne strani na načine, ki bi lahko kršili pravice drugih,
•    ne kopirate ali delno ali v celoti razmnožujete materialov na tej spletni strani za namene, ki niso za vašo osebno in zasebno uporabo, za doseganje nekomercialnih ciljev, vključno z, vendar ne omejeno na logotipe, besedila, postavitev, vizualne elemente, grafike , ikone, sheme, fotografije, razen s predhodnim pisnim dovoljenjem Skupine Legrand,
•    ne podajate nepooblaščenih, lažnih ali goljufivih pridržkov,
•    ne uporabljate nobene programske opreme, rutine ali naprave z namenom, da bi ovirali ali poskušali ovirati pravilno delovanje spletnega mesta, ročno ali elektronsko, na kakršen koli način, zlasti glede nalaganja ali dostopnosti datotek, ki vsebujejo spremenjene podatke ali viruse,
•    ne degradirate, spreminjate ali vplivate na grafični izgled tega spletnega mesta ali njegovih sestavnih kod programske opreme,
•    ne izvajate nobenih aktivnosti, ki bi lahko povzročili nerazumen ali nesorazmeren promet na spletnem mestu ali na pripadajoči infrastrukturi,
•    ne kopirate celotnega ali dela spletnega mesta na katero koli drugo spletno mesto, spletno povezavo ali interno mrežo podjetja,
•    ne postavljate hipertekstnih povezav do spletnega mesta brez predhodnega pisnega dovoljenja Skupine Legrand,
•    ne pridobivate ali poskušati pridobiti na kakršen koli način nepooblaščenega dostopa do katerega koli našega omrežja.
•    je potrebno za vsako nalaganje ali razmnoževanje materialov s tega spletnega mesta pridobiti pooblastilo Skupine Legrand,
•    ne izvajate posegov, ki bi lahko pomenili kršitev avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine ali dejanje nelojalne konkurence na spletnem mestu ali bi lahko kršili te Pogoje uporabe,
•    opozorite Skupino Legrand takoj, ko ugotovite incident, zlasti v primeru nezakonite ali prepovedane uporabe spletnega mesta ali njegove vsebine ali v primeru vdora,
•    preverite, ali uporabljeni računalniški sistem ne vsebuje virusov in je v popolnem delovnem stanju.

Brez poseganja v druge pravice (ne glede na to, ali so zakonite po poreklu ali ne), si Skupina Legrand pridržuje pravico, da zavrne dostop do te spletne strani, če meni (po svoji lastni presoji), da kršite katero od določb teh Pogojev uporabe.

Skupina Legrand si pridržuje pravico do izboljšanja ali spreminjanja informacij, storitev, izdelkov in drugih elementov na tem spletnem mestu ali do zaustavitve spletnega mesta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Skupina Legrand si pridržuje pravico, da te Pogoje uporabe kadar koli spremeni, pri čemer te spremembe pričnejo veljati takoj, ko so objavljene na tem spletnem mestu. Zato z nadaljnjim dostopom do tega spletnega mesta ali njegove uporabe velja, da ste sprejeli spremembe teh Pogojev uporabe.